Tag: พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์ พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นวัดหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา เพื่อเป็นการสรรเสริญและอุทิศพระราชบุญกุศลตอบสนองแก่กรมพระยาพระเทวดาศิรินทรามาตย์ พระบรมราชแม่พันปีหลวง | ด้านในมีการคิดแผนแผนผังอย่างมีความเรียบร้อย พูดอีกนัยหนึ่ง กำหนดให้มีสถานศึกษาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่ตรงกลาง และป่าช้าอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาธรรมที่เปรียบเหมือนชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก กลางคน      รวมทั้งจบลงที่ความตาย)พระอุโบสถขนาดใหญ่ ผนังข้างนอกเขียนลายรดน้ำ ผนังด้านในทาชาดเขียนลายทองคำรูปเทวดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎตกแต่งกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายทองรูปเทพเทวดา พร้อมสลักรูปตรา 5 ตระกูล | พระนิรันตราย พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เมรุมาศหลวงหน้าพลับพลาเหรียญตรา และป่าช้าหลวง (เมรุมาศสำหรับราชวงศ์ ซึ่งไม่ได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)  

Continue reading